Nyereményjáték szabályzat

Facebook nyereményjáték

JÁTÉKSZABÁLYZAT
Food Office
2023.11.27-2023.12.11 között zajló Facebook nyereményjátékához

A játék időtartama: 2023.11.27 12:00-2023.12.11 12:00
A sorsolás időpontja: 2023.12.11 12:00
A sorsolás gépi sorsolás útján kerül lebonyolításra. A sorsolás nem nyilvános.

A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE:

A Játékos eleget tesz a nyereményjáték posztban leírt kérésnek, vagyis lájkolja a bejegyzést, megjelöl a kommentben legalább egy személyt és kedvelte a Food Office facebook oldalát.
A pályázatok érvényességének és helyességének ellenőrzésére és eldöntésére a Kiíró jogosult.

A JÁTÉK LEÍRÁSA:

🌈🎉🎈 Ünnepelj velünk! Gyerekzsúr élményfőzéssel! #NYEREMÉNYJÁTÉK
Szervezni tervezel egy emlékezetes szülinapi partit a kicsiknek? 🥳🎂 Rendezz nálunk fergeteges születésnapi bulit élményfőzéssel egybekötve!
👨🍳 Most a gyerekek főznek! Válassz egyedi, gyerekek számára megtervezett menüsorainkból!
💼 De ne aggódj, szülőként sem maradsz ki a mókából! Gyere és kortyolgass Gin-t, csevegj más szülőkkel, vagy csak élvezd a pillanatot!
📆 Rugalmas időpontok, egyedi ajánlatok alapján. Bármikor megszervezhetjük a szülinapi bulit, csak egyeztessünk! 🗓️
Létszámtól és a választott menütő függően 5-10 ezer Ft/gyerek áron!
🎉 És most jön a meglepetés: Ha a közeljövőben tervezel ilyen eseményt, vagy ismersz valakit, aki szívesen megrendezné, akkor ne hagyd ki nyereményjátékunkat! 😍🎁 Játssz velünk és nyerj egy 25 000 Ft értékű ajándékutalványt, amelyet gyerekzsúr esetén válthatsz be.
Nincs más dolgod, mint:
1. lájkold ezt a bejegyzést,
2. kommentben jelölj meg egy-két ismerőst, akinek gyermeke a közeljövőben ünnepli születésnapját és
3. kedveld az oldalunkat.
Sorsolás: 2023. December 11. 12:00
Köszönjük mindenkinek a kedves megosztásokat!
Egy szerencsés nyertest sorsolunk, azok között, akik teljesítik a megadott feltételeket.

TÖBB ALKALOMMAL IS KOMMENTELHET A NYEREMÉNYJÁTÉK IDEJE ALATT?

Amennyiben Játékos több kommenttel pályázik, első kommentjével vesz részt a játékban, és kommentjei számától függetlenül egyszeres eséllyel vesz részt a sorsoláson. Visszaélés gyanújának esetében a Kiírónak jogában áll a Játék menetét felülbírálni, és indokolt esetben akár Játékosokat kizárni.

MILYEN FACEBOOK PROFILLAL LEHET RÉSZT VENNI A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN?

Kiíró a feltételezhetően nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból. Kiíró kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Kiíró mindennemű felelősségét kizárja.
A Játékból – a Kiíró megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált Facebook profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék.
Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják Cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Kiírónak okoztak.

A NYEREMÉNY LEÍRÁSA:

A nyereményjáték ideje alatt egy 25.000 Ft értékű ajándékutalvány kerül kisorolásra,
mely gyerekzsúr szervezésre váltható be a Food office-nál.
Az utalványok alatt virtuális ajándékutalványra kell gondolni, amelyet e-mailben juttatunk el a nyertesnek a nyereményutalvány átvételét igazoló dokumentum aláírását követően.
A nyeremény másra átruházható, de készpénzre át nem váltható. A nyeremények utáni Szja fizetési kötelezettséget a Kiíró viseli, azonban az egyéb, esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

A NYEREMÉNY ÉRVÉNYESSÉGE:

A nyereményutalvány a Food Office-nál váltható be gyerekzsúr szervezés esetén.
Az utalvány 2024 december 31.-ig felhasználható.
Az utalvány NEM MEGBONTHATÓ, 1 vásárlás alkalmával vásárolható le.
Az utalvány összegén felül vásárolhat a Nyertes játékos- (az utalványt felhasználva) ekkor az utalvány feletti összeget készpénzzel ki kell egészítenie.
Az utalvány más személyre átruházható, de KÉSZPÉNZRE BE NEM VÁLTHATÓ.

A NYEREMÉNYSORSOLÁS KÖZZÉTÉTELÉRŐL:

A Kiíró a nyertesek névsorát a Food Office oldalon a játék alatt kommentben is, és külön posztként közzétéve hozza nyilvánosságra a sorsolást követő 6 napon belül.

A NYEREMÉNYSORSOLÁST KÖVETŐ KOMMUNIKÁCIÓRÓL:

A nyertes Játékos köteles az eredményhirdetést követő legkésőbb 72 órán belül jelezni a Food Office-nak a kisorolás tényét – Facebook privát üzenetben – és megadni a Nyeremény átadásához szükséges személyes adatait (teljes név, e-mail cím, telefonszám). Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult. Bármely nyertes személy nem jelentkezése esetén az utalvány nem kerül újbóli kisorsolásra.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

A játékban kizárólag cselekvőképes, 18 éven felüli, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező,
természetes személyek vehetnek részt.
Kiíró a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmáért nem felel, és azokat a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni.
A Játékos pályázatának hiányosságáért/hibájáért, a nyeremény elmaradásáért vagy késedelméért,
valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Kiíró és a szervezésben részt vevő cégek nem
vállalnak felelősséget. Játékos tudomásul veszi, hogy Kiíró a Játék során bekövetkező technikai
problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

A Kiíró nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Kiírónak fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel, így különösen – az oldalra tagként történő bejelentkezés, illetve a Pályázatok beküldése késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.
A Kiíró fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. A Kiíró
kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

Kiíró jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.
Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Kiíró fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek,
tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
a) nevét, lakcímét, Facebook ID-ját a nyeremények átadásához, átvételéhez
nélkülözhetetlen személyes adatait, a Szervező és Megbízottjai a Játék lebonyolítása
céljából a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács
(EU) 2016/679 rendelete és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően
kezelje;
b) feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a tárgyi nyeremény átadását igazoló postai
szelvényen vagy az átadást igazoló más dokumentumon szereplő személyes adatait
(nevét, lakcímét) a Szervező jelen Játék lebonyolítása során, illetve adó-nyilvántartási
kötelezettségének teljesítése során felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa adatok
feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa.
c) tudomásul veszi, hogy Szervező a Játékosok adatait a jelen pontban
meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli és nem dolgozza fel.
d) A nyereményjáték lebonyolítása céljából felvett személyes adatait a játék
lebonyolítását követő 6 hónapig őrizzük meg.
e) nyertesség esetén profilnevüket és Facebook profilképüket a Kiíró minden további
feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza a
https://www.facebook.com/foodofficedebrecen
f) Adatkezelő: SólyomSoft Kft.
Székhely: 1149 Budapest, Egressy út 27-29/B. 1. em. 1.
Levelezési cím: 4032 Debrecen, Böszörményi út 212.
Kapcsolatfelvételi lehetőség: +36-52-590-030, +36-30-959-8793
Email cím: info@foodoffice.hu

Szervező, mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi
rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy
tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi
címeken:
SólyomSoft Kft.
Székhely: 1149 Budapest, Egressy út 27-29/B. 1. em. 1.
Levelezési cím: 4032 Debrecen, Böszörményi út 212.
Kapcsolatfelvételi lehetőség: +36-52-590-030, +36-30-959-8793
Email cím: info@foodoffice.hu

A JÁTÉKOS SZEMÉLYI ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL:

Játékos, mint a személyes adatok kezelésével érintett írásban az alábbiakat kérelmezheti az
adatkezelőtől, adatfeldolgozótól:
a) tájékoztatást személyes adatai kezeléséről (feldolgozásáról),
b) személyes adatai helyesbítését, és
c) személyes adatai törlését (zárolását).
Játékos az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatos kérelmeivel, nyilatkozataival a
fentiekben meghatározott elérhetőségeken fordulhat az adatkezelőhöz (illetve az adatfeldolgozóhoz).
Játékos kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése
szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett
intézkedésekről.
Az adatkezelő a kérelem beérkezését követő 30 napon belül írásban köteles választ adni az Ön
számára.

Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a
tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz, illetve – választása szerint a Szervező székhelye, vagy a Játékos
lakóhelye szerint bírósághoz fordulhat.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.:5
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:+36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Email:ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap:www.naih.hu

A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTELT KIZÁRÓ TÉNYEZŐK:

• A Kiíró kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Kiíró semminemű felelősséget nem vállal.
• Kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen
(számítógépes) manipulációt, tömegesen generált Facebook profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.
• Ha a Játékos a Pályázat beküldése (komment írás) közben bezárja a böngésző ablakot vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Kiíró semmilyen felelősséget nem vállal.
• A Játékos a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Kiíró részére történik.
• Kiíró fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék
megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Kiíró a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.
A részletes szabályzat a Játék ideje alatt a https://www.facebook.com/foodofficedebrecen
Facebook oldalon, az adott játék felhívó bejegyzésében közzétett linken keresztül érhető el.

További információk ITT KÉRHETŐEK:
SólyomSoft Kft.
Székhely: 1149 Budapest, Egressy út 27-29/B. 1. em. 1.
Levelezési cím: 4032 Debrecen, Böszörményi út 212.
Kapcsolatfelvételi lehetőség: +36-52-590-030, +36-30-959-8793
Email cím: info@foodoffice.hu

Scroll to Top